Trường đã tổ chức cho học sinh Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Cấp tỉnh năm học 2018-2019


Ngày18/04/2019 có 4 em tham gia thi 

Nhân dịp kỷ niệm 765 năm (1246 - 2011) nước ta có học vị Trạng nguyên, xin trân trọng giới thiệu đôi nét về vị Trạng nguyên đầu tiên đầy tài năng và ân đức của nước Đại Việt - ông Nguyễn Quan Quang.

Nhân dịp kỷ niệm 765 năm (1246 - 2011) nước ta có học vị Trạng nguyên, xin trân trọng giới thiệu đôi nét về vị Trạng nguyên đầu tiên đầy tài năng và ân đức của nước Đại Việt - ông Nguyễn Quan Quang.

Trong lịch sử khoa cử nho học Việt Nam, kể từ khoa thi đầu tiên, gọi là thi nho học tam trường vào năm Ất Mão (1075) đời Lý Nhân Tông, trải qua hơn 100 năm, năm 1239, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 8 đời vua Trần Thái Tông, đã có 5 kỳ thi đại khoa, nhưng triều Lý và đầu triều Trần đều chưa lấy đậu trạng nguyên.

Bài viết liên quan